Školení » Úspěšné vyjednávání


Cílová skupina

Program je určen pro všechny pracovníky, kteří vyjednávají a jsou nuceni využívat vyjednávací dovednosti k jednání o ceně, podmínkách, smlouvách apod.

Cíl:

Trénink umožní účastníkům zdokonalit své vyjednávací schopnosti a dovednosti, využívat slovní zásoby a obratů při vyjednávání v cizím jazyce, zvládat námitky a krizové situace.

Obsah

  • zásady úspěšného vyjednávání
  • verbální a neverbální komunikace
  • příprava na vyjednávání
  • klíčové fáze jednání - cíle, role, postupy
  • vyjednávací styly, strategie, taktiky
  • přizpůsobení strategie situaci
  • rozvoj argumentačních a přesvědčovacích technik
  • zvládnutí námitek a kritiky
  • technika aktivního naslouchání
  • dosažení dohody a ukončení vyjednávání