Školení » Obchodní terminologie


Cílová skupina

Program je určen pro všechny, kteří ve své práci potřebují posílit své konverzační dovednosti při komunikaci se zahraničními obchodními partnery a zákazníky, a profesionálně tak reprezentovat svou společnost a pozitivně podpořit její image.

Cíl:

Účastníci se naučí zvládat komunikaci v cizím jazyce při jednání se zahraničními partnery, používat odbornou terminologii a slovní zásobu využívanou v obchodní sféře, vhodně formulovat a odbourat obavy z cizojazyčné konverzace.

Obsah

Odborná terminologie, slovní zásoba využívaná v obchodní sféře


  • obchodní jednání
  • porady
  • popis grafů a trendů
  • telefonní rozhovor
  • další témata dle potřeb účastníků

Zvládání různých situací při obchodním jednání


  • problematika interkulturality
  • zvládání náročných a stresových situací
  • jak jednat s různými kulturami při obchodním jednání