Školení » Obchodní korespondence


Cílová skupina

Program je určen pro všechny, kteří se ve své práci potřebují naučit vhodně stylizovat a používat formální náležitosti písemné komunikace, a profesionálně tak reprezentovat svou společnost a pozitivně podpořit její image.

Cíl:

Účastníci se naučí používat správnou grafickou a stylistickou úpravu písemné a e-mailové komunikace, používat vhodné formulace v komunikaci s externími i interními zákazníky (dodavateli, kolegy…), např. žádosti, objednávky, vyřizování stížností, reklamací apod.

Obsah

  • Zásady písemné komunikace - tištěné
  • Grafická úprava a členění textu
  • Správný formát a styl dopisu
  • Formulace v písemné komunikaci
  • Cizojazyčná slovní zásoba využívaná při korespondenci
  • Zásady elektronické komunikace
  • Pravidla při e-mailové komunikaci
  • Profesionální vzhled a forma e-mailové komunikace
  • Sestavení konkrétních písemných dokumentů