Přihláška na letní tábory 2015

Jméno a příjmení:
Datum narození
Ukončený ročník ZŠ:
Adresa bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní potíže: ANO
NE
Hlásím se na: PRIMA tábor s angličtinou (13.7. - 17.7.2015); cena 1950,- Kč)
Zákonný zástupce:
Kontakt: Telefon:
E-mail:
Poznámka:

Prohlášení zákonného zástupce:

Souhlasím s použitím fotografií při propagaci činnosti PRIMA jazykového studia např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.:

ANO
NE

Odesláním přihlášky beru na vědomí stornovací podmínky uvedené ZDE